Cập nhật tiến độ chung cư The Artemis đến ngày 06/07/2015

Tính đến ngày 06/07/2015, dự án The Artemis đã thi công đến các hạng mục sau :

  • B0 : Hoàn thành betong trục D/4-9. Dự kiến phải thực hiện D/3-12; Lắp dựng ván khuôn Z3, Z4;
  • B1: Hoàn thành betong A/10-11; Di dời bãi thép
  • B2: Đào đất trục B-C/3-6;

Một số hình ảnh thực tế của dự án trong ngày 06/07/2015

Tiến độ The Artemis 1

Tiến độ The Artemis 2

Tiến độ The Artemis 3

Tiến độ The Artemis 4

THUÊ VĂN PHÒNG
HOTLINE ​0977.260.357